ข่าวสาร | ข่าวสาร

ข่าวสารบริษัทผ้าห่มโบตั๋นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผ้าห่มนอนชนิดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา ” โบตั๋น ” ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ผ้าห่มโบตั๋นได้รับการแพร่หลายในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี สินค้าของผ้าห่มโบตั๋นมีหลากหลายระดับและชนิด ตั้งแต่ ผ้าห่มบริจาค ไปถึงผ้าห่มโรงแรม และผ้าห่มที่ใช้ตามหน่วยงานราชการต่างๆเช่น ผ้าห่มสำหรับทอ