เกี่ยวกับเรา

MISSION

 
บริษัทฯ จะดำรงความเป็นผู้นำในสายอุตสาหกรรมผลิตผ้าห่มนอนชนิดทอในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราโบตั๋น" อย่างครบวงจร บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาแสวงหาเทคโนโลยี และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจอย่างแท้จริง
 
 

VISION

 
บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจะคงความเป็นผู้นำในการผลิตผ้าห่มนอนชนิดทอของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป นับตั้งแต่ชาวบ้าน องค์กรการกุศล ทั้งในและต่างประเทศ ห้างร้าน บริษัท โรงพยาบาล เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท โรงแรมทุกระดับตลอดจน หน่วยงานของรัฐ ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราโบตั๋น" อย่างมีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล
 

COMPANY PROFILE

 
บริษัทผ้าห่มโบตั๋นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผ้าห่มนอนชนิดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา ” โบตั๋น ” ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ผ้าห่มโบตั๋นได้รับการแพร่หลายในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี สินค้าของผ้าห่มโบตั๋นมีหลากหลายระดับและชนิด ตั้งแต่ ผ้าห่มบริจาค ไปถึงผ้าห่มโรงแรม และผ้าห่มที่ใช้ตามหน่วยงานราชการต่างๆเช่น ผ้าห่มสำหรับทอ